Kadra
Nazwisko i imię Stanowisko adres e-mail
telefon
Szumielewski Andrzej
Prezes andrzej.szumielewski@izery.pl +48 510 132 271
Kopalski Krzysztof Wiceprezes krzysztofkopalski@izery.pl +48 502 397 279
Pługowska Elżbieta Księgowa ela@izery.pl +48 75 7816714 w.16
Romanowski Andrzej Zaopatrzenie i Transport   +48 502 336970
Woźnicki Karol Kierownik robót   +48 504 159890
Supel Artur Kierownik robót   +48 502 578338