Aleja Wojska Polskiego 1"B"
59-630 Mirsk
tel/fax (0-75) 781 67 14
tel/fax (0-75) 781 77 02
e-mail: kontakt@izery.pl

Realizacje
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
REALIZACJE W LATACH 1987 - 1996

 
 
Przedmiot robót budowlanych
Inwestor
Rok zakończenia robót
 
Oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody, kolektory sanitarne, doprowadzenie wody do Hotelu „Malachit” w Świeradowie-Zdroju
K G H i M Lubin
1988

Stacja uzdatniania wody w Świeradowie - Czerniawie - Zdroju
Wodociągi w Świeradowie-Zdroju
1989
 
Doprowadzenie wody do Fabryki Tkanin Meblowych "Fatma" w Pobiednej fi 100 do 200mm, długości 5km
"Fatma" Pobiedna
1990

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków wraz przyłączami i kolektorem dody fi 80mm, długości 500m w Świeradowie-Zdroju
DDOKP Wrocław
1991

Gazociąg przesyłowy fi 200, długość 5km
Miasto Świeradów-Zdrój
1992

Drenaż zaporowy, przyłącze kanalizacyjne i deszczowe w Świeradowie-Zdroju
Bank Zachodni Wrocław
1993

Rozprowadzenie sieci gazowej w Świeradowie-Zdroju. fi 90, 63, 32mm, długość 8km
Miasto Świeradów-Zdrój
1994

Kanalizacja sanitarna i deszczowa fi 200mm, długość 165m w Świeradowie-Zdroju
PP Uzdrowisko Świeradów-Zdrój
1994

Magistrala deszczowa fi 600mm, długość 150mb w Jeleniej Górze
PZWiK Wodnik Jelenia Góra
1995

Kolektor odprowadzający ścieki fi 160 i 225mm, długość 300mb z przepompownią w Sanatorium we Wleniu
DDOKP Wrocław-Sanatorium Wleń,
1995

Remont kapitalny zabytkowej kamienicy w Jeleniej Górze, ul. Jasna
Miasto jelenia Góra
1996

 
Remont 23 szt zabytkowych kamienic wraz z przyłączami w rynku w Lubawce
Fundacja "Brama Lubawska" w Lubawce
1995

Remont i adaptacja pomieszczeń zabytkowych ratusza dla PKO Gryfów Śląski
PKO Gryfów Śląski
1995

Remont c. o. wraz z kotłowniami gazowymi w DW "Chorzowianka" i DW "Krystyna" w Świeradowie - Zdroju
PP Uzdrowisko w Świeradowie-Zdroju
 
1995

Remont kapitalny budynku "Marzenie" w Świeradowie-Zdroju
DDOKP Wrocław
1996
Remont budynku kolonijno - sanatoryjnego poprzez dobudowę instalacji technicznych wod.-kan. w Świeradowie-Zdroju
DDOKP Wrocław
1996

Budowa sanitariatów ze zbiornikiem i przyłączami dla dworca PKP w Sobieszowie
Rejon Budynków PKP Wałbrzych
1996

 
REALIZACJE W LATACH 1997 - 2005

 
Przedmiot robót budowlanych
Inwestor
Rok zakończenia robót
 
Remont więźby dachowej z pokryciem dachu o powierzchni 1600m2 na prewentorium w Janowicach
PKP Oddział Budynków Mieszkalnych Wałbrzych
1997
 
Budowa Licznikowni dla ZE Jelenia Góra przy ul. Wincentego Pola
Zakład Energetyczny Jelenia Góra
1997
 
Ciąg pieszo - jezdny (nawierzchnie z kostki brukowej betonowej i kamiennej z murkami z cegły klinkierowej) z wykonaniem nowych sieci kanalizacyjnych z przyłączami w ul. 1-go Maja w Kowarach
Miasto Kowary
1998
 
Modernizacja pomieszczeń na salę operacyjną i część administracyjną banku PKO Gryfów Śląski
Bank PKP Gryfów Śląski
1998
 
Projekt i remont kapitalny zabytkowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Jeleniej Górze, przy ul. Jasnej
Inwestor prywatny
2000
 
Adaptacja pomieszczeń na punkt kasowy dla PKO w Mirsku
PKO Gryfów Śląski
2000
 
Kolektor kanalizacyjny PVC fi 315mm, długość 350m w drodze wojewódzkiej ul. 11-go Listopada w Świeradowie-Zdroju
Miasto Świeradów-Zdrój
1998

Remont hełmu i elewacji trzydziesto metrowej wieży Ratusza w Mirsku
Miasto Mirsk
1998
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
Miasto Świeradów-Zdrój
1998
 
Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Świeradowie-Zdroju wraz z przyłączem gazowym i odtworzeniem nawierzchni
PHARE Bruksela
1998
 
Remont budynku dyrekcji ZE Jelenia Góra przy ul. Bogusławskiego - I etap
Zakład Energetyczny Jelenia Góra
1999
 
Budowa szybu windowego dla dwóch dźwigów w Szpitalu Kolejowym Chorób Płuc i Nowotworów w Szklarskiej Porębie
DOIK Wrocław
1999
 
Remont odtworzeniowy wieży kościoła i rekonstrukcja dzwonnicy w Świeradowie-Zdroju
Parafia w Świeradowie-Zdroju
1999
 zdjęcie 1
Remont budynku dyrekcji ZE Jelenia Góra przy ul. Bogusławskiego - II etap
Zakład Energetyczny Jelenia Góra
1999
 zdjęcie 1
 zdjęcie 2
 zdjęcie 3
Remont kapitalny kwater (mieszkań) dla WAM Jelenia Góra
Oddział Terenowy WAM w Jeleniej Górze
2000
 
Budowa Komunalnego Centrum Szkoleniowo - Kenferencyjnego Euroregionu Nysa - Dwór Czarne
Fundacja Kultury Ekologicznej w Jeleniej Górze
2000
 zdjęcie 1
 zdjęcie 2
Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. Szpitalnej w Lubomierzu
PPRB "INTAKUS" Wrocław
2001
 zdjęcie 1
Budowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Zielonej w Jeleniej Górze-Cieplicach
URZ ĄD MIEJSKI W JELENIEJ GÓRZE
 
2003
 
zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
Kamienica mieszkalna w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej 6.
INWESTOR PRYWATNY
 
 
2004
zdjęcie 1
zdjęcie 2
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( 38 mieszkań) w Jeleniej Górze przy ul. Zaułek 15.
 
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 
2004
 
zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
Remont budynku węzła telekomunikacyjnego Jelenia Góra-Cieplice, ul. Lubańska 27
 
ZAKŁAD ENERGETYCZNY JELENIA GÓRA
 
 
 
2004
 
 
Budowa biura obsługi klienta oraz rozbudowa budynku biurowego w Jeleniej Górze ul. Rataja 9.
 
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
 
2004
 
Rozbudowa istniejącego hotelu „JAN” w Wojcieszycach.
INWESTOR PRYWATNY
 
2005
 
Budowa infrastruktury dla Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w zaadaptowanej części budynku, będącego własnością Urzędu Miasta Świeradów, zlokalizowanym przy ul. 11 listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój
URZĄD MIEJSKI W ŚWIERADOWIE-ZDROJU
2004

REALIZACJE W LATACH 2006 - 2011

 
Przedmiot robót budowlanych
Inwestor
Rok zakończenia robót
 
Adaptacja budynku koszarowego przy ul. Wojska Polskiego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 1 „B” na budynek administracyjno - biurowy Komendy Powiatowej Policji.
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU
2007
Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Złotniczej 19,
w Jeleniej Górze”.
PBU IZERY MIRSK
2007
 
Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska”Grodzka Biblioteka Publiczna 58-500 Jelenia Góra ul. Bankowa 27
GRODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA JELENIA GÓRA
2008
Dostosowanie obiektów do wymogów Straży Granicznej w m. Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15 A,
ŁUŻYCKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU
2009
Budowa budynku mieszkalno – usługowego z garażem podziemnym. 58-500 Jelenia Góra ul. Chrobrego 10
PBU IZERY MIRSK
2009
Budowa budynku mieszkalno – usługowego z garażem podziemnym, 58-500 Jelenia Góra ul. Małcużyńskiego 30 budynek A i B
PBU IZERY MIRSK
2010
Przebudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze
ZDROJOWY TEATR ANIMACJI W JELENIEJ GÓRZE
2011
 
Realizacja stanu surowego zamkniętego wraz z fasadą i murami oporowymi budowy budynku pensjonatowego na nieruchomości położonej przy ul Zakopiańskiej, Świeradów-Zdrój,
IML - INTERMAL JEANS WROCŁAW
2011
Przebudowa biblioteki technicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na archiwum dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNI TURÓW
2011
 
Przebudowa sklepu wraz ze zmianą użytkowania na budynek magazynowy centrum spedycji przesyłek dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNI TURÓW
2011
 
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Zdrojowym
ZDROJOWY TEATR ANIMACJI W JELENIEJ GÓRZE
2011
 
Budynek mieszkalny jednorodzinny Kamień
 INWESTOR PRYWATNY
 2012
 
 
 

NIP: 616 155 62 43; Regon: 021955188; Nr KRS: 0000432204; Rejestr prowadzony jest przez Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 140.000,00 zł